North Fresno Rotary Presidents

North Fresno Rotary Presidents
North Fresno Rotary Presidents North Fresno Rotary Presidents from 1941 to present
File
2018 President Marsha Wagner 2018_president_wagner_m.pdf
2017 President Rod Gibson 2017_president_gibson_r.pdf
2016 President Paul Gibson 2016_president_gibson_p.pdf
2015 President Bernadette Hansen 2015_president_hansen.pdf
2014 President Ralph Boyajian 2014_president_boyajian.pdf
2013 President Deborah McHenry-Christiansen 2013_president_christiansen_d.pdf
2012 President Scott Lowe 2012_president_lowe.pdf
2011 President John Krikorian 2011_president_krikorian_j.pdf
2010 President Janet Powell 2010_president_powell.pdf
2009 President Lou Smaldino 2009_president_smaldino.pdf
2008 President Steve Varvis 2008_president_varvis.pdf
2007 President Chip Putnam 2007_president_putnam.pdf
2006 President Don Henderson 2006_president_henderson.pdf
2005 President Doyle Daniel 2005_president_daniel.pdf
2004 President Laura LaPorte 2004_president_laporte.pdf
2003 President Scott Shewan 2003_president_shewan.pdf
2002 President Dave Reuland 2002_president_reuland.pdf
2001 President Nick Smaldino 2001_president_smaldino.pdf
2000 President Ted Marsella 2000_president_marsella.pdf
1999 President Richard Powell 1999_president_powell.pdf
1998 President Gene Higginbotham 1998_president_higginbotham.pdf
1997 President Roger Anderson 1997_president_anderson.pdf
1996 President Steve O'neill 1996_president_oneil.pdf
1995 President Charlie Wadhams 1995_president_wadhams.pdf
1994 President Dave McGlasson 1994_president_mcglasson.pdf
1993 President Pat Bradley 1993_president_bradley.pdf
1992 President Gordon Knott 1992_president_knot.pdf
1991 President Jeff Dale 1991_president_dale.pdf
1990 President Brian McCully 1990_president_mccully.pdf
1989 President Murray Barry 1989_president_barry.pdf
1988 President Paul Read 1988_president_read.pdf
1987 President William Kadell 1987_president_kadell.pdf
1986 President Lou Herwaldt 1986_president_herwaldt.pdf
1985 President Bill Duke 1985_president_duke.pdf
1984 President Clyde McCully 1984_president_mccully.pdf
1983 President Plato Sterios 1983_president_sterios.pdf
1982 President Dennes Coombs 1982_president_coombs.pdf
1981 President Ed Nichols 1981_president_nichols.pdf
1980 President Bill McGlasson 1980_president_mcglasson.pdf
1979 President Bes Lewis 1979_president_lewis.pdf
1978 President Myron Flo 1978_president_flo.pdf
1977 President Rodger Jensen 1977_president_jensen.pdf
1976 President Joe Ford 1976_president_ford.pdf
1975 President Tom Caswell 1975_president_caswell.pdf
1974 President Don Foppiano 1974_president_foppiano.pdf
1973 President Hal Beatty 1973_president_beatty.pdf
1972 President Robert Carter 1972_president_carter.pdf
1971 President Adi Bana 1971_president_bana.pdf
1970 President Robert Potter 1970_president_potter.pdf
1969 President Frank Wenter 1969_president_wenter.pdf
1968 President William Baxter 1968_president_baxter.pdf
1967 President Kenneth Stratton 1967_president_stratton.pdf
1966 President George Kemble 1966_president_kemble.pdf
1965 President Frank Domenik 1965_president_domenik.pdf
1964 President Norman Liddell 1964_president_liddell.pdf
1963 President Alan Christensen 1963_president_christensen.pdf
1962 President Richard Kennedy 1962_president_kennedy.pdf
1961 President Pete Wight 1961_president_wight.pdf
1960 President Ward Glazebrook 1960_president_glazebrook.pdf
1959 President Henry Thane 1959_president_thane.pdf
1958 President Joe Dale, JR 1958_president_dale.pdf
1957 President Karl Lewis 1957_president_lewis.pdf
1956 President Bob Morrish 1956_president_morrish.pdf
1955 President A.r. Lang 1955_president_lang.pdf
1954 President Galen Hartwick 1954_president_hartwich.pdf
1953 President Joe Logan 1953_president_logan.pdf
1952 President Ralph Cross 1952_president_cross.pdf
1951 President Hamilton Knott 1951_president_knott.pdf
1950 President Art McCaskill 1950_president_mccaskill.pdf
1949 President Everett Keyes 1949_president_keyes.pdf
1948 President Earl Wight 1948_president_wight.pdf